Działalność kancelarii ukierunkowana jest na obsługę osób fizycznych oraz małych firm. Oferuję doradztwo prawne oraz reprezentację w postępowaniach sądowych w następującym zakresie:


Prawo umów

Oferuję szerokie doradztwo w zakresie stosunków umownych. Skorzystanie z doradztwa przed zawarciem umowy pozwoli zabezpieczyć prawidłowe jej wykonanie i uniknąć niepotrzebnego ryzyka, niezależnie od tego, czy przedmiotem jest najem lokalu, sprzedaż samochodu, świadczenie usług, kredyt bankowy czy zakup nieruchomości. Tworzone przeze mnie umowy są przejrzyste i zrozumiałe. Odpowiednio skonstruowana umowa zapewni między innymi:

 • Skuteczne dochodzenie zapłaty od kontrahenta;
 • Szybkie usunięcie wad lub wymianę zakupionej rzeczy;
 • Możliwość rozwiązania umowy w razie nieprawidłowego jej wykonania przez kontrahenta.


Prawo autorskie

Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie praw autorskich, reprezentując zarówno twórców jak i przedsiębiorców rynku medialnego. Usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie dopuszczalności korzystania z cudzych utworów – muzyki, zdjęć, artykułów – w działalności reklamowej, w mediach społecznościowych, na blogach, etc;
 • Ochronę praw autorskich i prawa do wizerunku w przypadku naruszeń;
 • Umowy w zakresie praw autorskich: usługi IT, sesje fotograficzne, wykonanie serwisów internetowych.

Prawo spadkowe

W zakres usług z zakresu prawa spadkowego wchodzą w szczególności:

 • Doradztwo w przygotowaniu testamentów oraz ocena skuteczności sporządzonych testamentów;
 • Postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku;
 • Projektowanie umów spadkowych;
 • Sprawy dotyczące zachowku.


Prawo pracy

W zakres oferowanych usług z zakresu prawa pracy wchodzą w szczególności:

 • Przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów zlecenia, regulaminów pracy oraz innych regulaminów zakładowych;
 • Sprawy dotyczące zakazu konkurencji;
 • Reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach pracowniczych;
 • Opiniowanie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę oraz możliwości dochodzenia odszkodowania lub przywrócenia do pracy.


Prawo karne i prawo wykroczeń

Usługi oferowane w postępowaniu karnym obejmują nie tylko profesjonalne zastępstwo i obronę w postępowaniach sądowych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, ale pełną opiekę już na etapie postępowania przygotowawczego przed policją i prokuraturą: składanie wniosków dowodowych, stały kontakt z prowadzącym postępowanie, udział w przesłuchaniach.

Oferuję również pomoc pokrzywdzonym w dochodzeniu naprawienia szkody w postępowaniu karnym, występuję jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu sądowym. Opieka prawna pomaga ograniczyć do minimum konieczność zaangażowania pokrzywdzonego w sprawę i tym samym oszczędzić zbędnego stresu.


Prawo handlowe i gospodarcze – obsługa przedsiębiorców

Oprócz prowadzenia spraw indywidualnych w zakresie usług Kancelarii znajduje się kompleksowa obsługa prawna działalności przedsiębiorców, między innymi:

 • Negocjowanie i przygotowywanie umów handlowych;
 • Windykacja należności;
 • Obsługa organów spółek prawa handlowego.


  Postępowanie egzekucyjne - komornicze

  Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w postępowaniu egzekucyjnym, mając na względzie w szczególności ochronę dłużników przed nadużyciami ze strony wierzycieli. W wielu przypadkach możliwe jest wstrzymanie postępowania i zwolnienie spod zajęcia rachunków bankowych, rzeczy lub wynagrodzenia.


  Odszkodowania

  W ramach działalności Kancelarii pomagam Klientom uzyskać odszkodowania od zakładów ubezpieczeń. Coraz powszechniejszą staje się praktyka odmawiania wypłaty odszkodowania bez względu na zasadność roszczenia. W każdym przypadku odmowy wypłaty świadczenia oferuję konsultację w zakresie celowości wystąpienia na drogę sądową. Oferta obejmuje szkody na zdrowiu, mieniu, wypadki komunikacyjne, odszkodowania za błędy medyczne.


  Skargi administracyjne

  Oferuję pomoc w sprawach administracyjnych na etapie postępowania sądowego. Pomagam przebrnąć przez wielostronicowe decyzje administracyjne napisane nieprzystępnym językiem i w profesjonalny sposób zredagować skargę do sądu administracyjnego, również w sprawach podatkowych.

  Masz pytania lub wątpliwości?


  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Jeśli masz jakieś wątpliwości, nie wahaj się, zapytaj.

  Zapraszamy do kontaktu