Co do zasady, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy indywidualnej ustalane jest ryczałtowo, w zależności od obszerności materiału dowodowego, poziomu skomplikowania sprawy oraz wartości spornych praw majątkowych.

W sprawach o roszczenia majątkowe istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia również w oparciu o premię za sukces. Część wynagrodzenia liczona jest wtedy jako ułamek sumy pieniężnej uzyskanej dla Klienta wskutek podjętych czynności.

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zapłaty wynagrodzenia w ratach.

Cena jednorazowej porady zaczyna się od 50 zł netto. W razie nawiązania współpracy cena zaliczana jest na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Masz pytania lub wątpliwości?


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Jeśli masz jakieś wątpliwości, nie wahaj się, zapytaj.

Zapraszamy do kontaktu